Komunikace nás těší a těší nás i radost klientů z každé změny.
Nesnažíme se školit v nepřirozené a umělé komunikaci, naopak vedeme klienty k takovému komunikačnímu stylu, který je autentický a vyvážený. Respektujeme individuální požadavky klientů a jejich přístup. Nabízíme spolupráci a inspiraci ke změně komunikačních návyků, aniž bychom brali klientům jejich vlastní prostor.

Záleží nám na těch, kdo jsou nemocní.
Věnujeme se vzdělávání ošetřovatelů, sester a lékařů v komunikaci s pacientem. Společně s psychology, terapeuty, lékaři a lektory ze zdravotnické praxe vedeme tréninky a školení. Vycházíme ze zkušeností PCA psychoterapie zaměřené na klienta (Client-Centered Psychotherapy, Carl Rogers) a systemické psychoterapie (ISZ).

Máme rádi neziskovky a chceme je podporovat formou vzdělávání a medializace aktivit.
Známe potřeby neziskového sektoru a kombinujeme je s principy a technikami, které jsou běžné pro komerční sektor. Netlačíme na pilu a vždy respektujeme etické kodexy jednotlivých organizací a pravidla práce s klienty v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích.

Najdeme si čas na každého člověka.
Pracujeme individuálně s jednotlivými klienty, koučujeme manažery a připravujeme budoucí tiskové mluvčí i lídry ve veřejném projevu a komunikaci s novináři. Jsme schopni pracovat projektově a s respektem ke konkrétním přáním a požadavkům.Komunikační a prezentační dovednosti

 • Komunikační dovednosti pro manažery
 • Prezentační dovednosti pro manažery
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Empatie a možnosti jejího využití v komunikaci
 • Řešení konfliktů, zvládání námitek a krizových situací
 • Zásady veřejného projevu a vystupování
 • Prezentace před publikem
 • Koučování v manažerské praxi

Komunikace s médii a novináři

 • Základy Public Relations
 • Media Relations aneb komunikace s novináři
 • Školení mluvčích a managementu v komunikaci s médii
 • Prezentace před publikem a práce s mikrofonem
 • Psaní tiskových zpráv a příprava tiskových konferencí
 • Práce s příběhy a mediálně zajímavými tématy

Poradenství a konzultace

 • PR audit firmy či organizace
 • Konzultace PR strategie a mediálního plánu
 • Konzultace tiskových materiálů a tiskových prohlášení
 • Konzultace krizových strategií a krizového plánu
 • Zpracování tiskových zpráv a tiskových prohlášeníPR v neziskovém sektoru

 • Základy Public Relations v prostředí NNO
 • Školení v oblasti komunikace s novináři
 • PR audit organizace
 • Konzultace PR strategie a mediálního plánu s ohledem na možnosti NNO
 • Konzultace tiskových materiálů a tiskových prohlášení
 • Zpracování tiskových zpráv a tiskových prohlášení
 • Publicita v rámci dotačních projektů
 • Organizace a příprava tiskových konferencí

Vzdělávání zdravotnického personálu

 • Vzdělávání sester v komunikaci s pacientem
 • Produktivní a neproduktivní chování sester
 • Vzdělávání lékařů v komunikaci s pacientem
 • Vedení rozhovoru s pacientem
 • Empatie a možnosti jejího využití v komunikaci
 • Sdělování vážné diagnózy
 • Zvládání krizových situací v práci s pacientem
 • Zvládání komunikace s agresivními a konfliktními pacienty

Zvládání konfliktů a krizových situací

 • Zvládání agresivity
 • Zvládání krizových a problematických situací v práci
 • Řešení konfliktů v pracovním týmu
 • Práce s námitkami a nesouhlasem
 • Zvládání negativní zpětné vazby
 • Trénink modelových situací