Jsme komunikační agentura.

Specializujeme se na tvorbu komunikačních strategií, rozvoj vztahů s veřejností a médii (Public Relations – PR), vzdělávání v oblastech komunikace pro firmy i neziskové organizace, strategický design a programy společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR) a kvalitní copywriting.

Spolupracujeme s korporacemi, neziskovými organizacemi a veřejným sektorem.PR & Media Relations
Vztahy s veřejností a médii

 • PR audit firmy či organizace
 • Konzultace a poradenství
 • Zpracování press strategií a mediálních plánů
 • Zpracování tiskových zpráv a tiskových prohlášení
 • Distribuce tiskových zpráv médiím
 • Organizace a příprava tiskových konferencí
 • Monitoring tisku a vyhodnocení PR kampaní

Vzdělávání
Školení a poradenství

 • Public Relations poradenství a konzultace
 • Komunikace s médii a novináři
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Zvládání konfliktů, agresivity a krizových situací
 • Vzdělávání zdravotnického personálu
 • PR a komunikace v neziskovém sektoru

Copywriting
Texty, které mají smysl

 • Tvorba obsahu webů, prezentací, tiskových materiálů aj.
 • Efektivní texty s marketingovým přesahem
 • Copywriting jako myšlení, ne jen psaní
 • Píšeme o tom, co známeBranding
Tvorba značky

 • Strategická vize, tvorba značky
 • Analýza konkurence, zasazení značky do kontextu
 • Identifikace cílových skupin
 • Identifikace komunikačních cílů
 • Identifikace nástrojů
 • Strategický design

CSR kampaně
Společenská odpovědnost firem

 • CSR audit firmy či organizace
 • Vyhodnocení stávajících CSR programů
 • Navržení CSR kampaně na míru (dle aktivity dané firmy či organizace)
 • Realizace kampaně a její mediální podpora
 • Propojení osobností firmy či jejích podporovatelů s daným CSR programem (osobní PR)

Stay outside of concepts

“Kolibřík je nejmenším ptákem na světě, ale jako jediný pták na světě dokáže létat dozadu, do stran nebo se vznášet po libovolnou dobu na jednom místě.”

Koncepty jsou zažité představy. Starý návyk ještě nemusí znamenat jedinou a správnou cestu. Odvaha vystoupit mimo koncepty přináší nevšední výsledky a motivaci k další práci. Úspěšná komunikace vyžaduje kvalitní příběhy, které jsou vhodně sděleny a dále vyprávěny. Je třeba zvolit obsah na míru a zároveň nezůstat v zažitých představách. Jak to děláme? Vytváříme komunikační strategie, píšeme a distribuujeme příběhy nejen formou tiskových zpráv, organizujeme tiskové konference, komunikujeme v krizových situacích, zpracováváme mediální plány, spolupracujeme s opinion leadery a využíváme k tomu veškerá dostupná média.


Play for meaning

“Tygří síla spočívá v rychlosti, přesnosti a především v načasování. Neplýtvá energií a časem na hru kočky s myší.”

Nejde o to, jak věci vypadají, ale jaké skutečně jsou. Můžeme se soustředit na obal, ale kvalita obsahu jej převyšuje. Nepotřebujeme hrát o slova, cílíme na význam, který přináší. Corporate identity je o skutečném přínosu. Představení činnosti firmy, ať už obsahově či vizuálně, by nemělo být povrchní prezentací. Proto vždy píšeme o tom, s čím se podrobně seznámíme, vytváříme firemní vizuál s grafiky, které máme ověřené a hledáme jedinečnost. Na poli současné konkurence hrajeme strategicky, nikoliv nahodile.


Give little get more

“Když motýl na jedné straně planety mávne lehce křídly, rozbouří se na druhé straně moře.”

Stačí vynaložit jen nepatrné úsilí, aby se děly divy. Pokud použijeme správné nástroje na správném místě, docílíme potřebných výsledků. Evropská komise definuje CSR jako odpovědnost firem za dopady jejich činností na společnost. V České republice nemáme zákony pro CSR firem. Proto si firmy pomáhají v této oblasti samy a snaží se definovat své CSR srovnáním s konkurencí. Být společensky odpovědný ale není prázdný slib ani pouhá filantropie. Pomůžeme vám najít správný směr vašeho CSR.


Simply love contrast

“Zebří pruhy jsou nepřehlédnutelné. Může takové zvíře vůbec přežít? Stádo běžících zeber však přivádí lvy k šílenství a dezorientaci.”

Pokud umíme využít kontrast, můžeme fascinovat. Jít s davem nás stojí jen souhlas a sklopenou hlavu. Jít originální cestou ze začátku sice stojí úsilí, ale na konci sklidíme potlesk ve stoje. PR, neboli Public Relations, definuje vztahy s veřejností a médii. Je nástrojem efektivní komunikace mezi firmou a veřejností, vytváří obraz firmy a jejích aktivit. Rozvoj efektivní komunikační strategie jak pro interní, tak i externí komunikaci a prezentace projektů a výsledků je nezbytnou součástí celkového směřování firmy.